Poniżej prezentujemy publikacje Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki Pro Publico Bono.
  • Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych. [publikacja]
  • Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego. [publikacja]
  • Przedsiębiorczość społeczna. Nauka - praktyka - edukacja. [okładka] [publikacja]